Fond konzervativní strategie

Fond konzervativní strategie investuje prostředky do diverzifikovaného portfolia vysoce kvalitních dluhopisů a nástrojů peněžního trhu s relativně krátkou dobou do splatnosti.
Část prostředků fondu pak investuje do tzv. chráněných investičních nástrojů, jejichž charakteristickou vlastností je ochrana vložených prostředků ve výši alespoň 90 % vložené investice.

Rizikový profil fondu – konzervativní

Tento fond spravuje NN Investment Partners Luxembourg S.A.

Moje ŽP