Fond vyvážené strategie

Fond vyvážené strategie investuje cca 70 % do kvalitních obligací denominovaných v českých korunách a 30 % prostředků do diverzifikovaného portfolia akcií obchodovaných na burzách v České republice, EU a USA.

Rizikový profil fondu – vyvážený

Moje ŽP