Definovaná progresivní strategie

Možnost zvolit si investiční strategii / strategii životního cyklu je možné pouze u smluv uzavřených do 30.11.2016.

Definovaná progresivní strategie investuje prostředky do

  • Fondu světových trendů (50%)
  • Růstového fondu (50%)

 

Moje ŽP