Definovaná stabilní strategie

Možnost zvolit si investiční strategii / strategii životního cyklu je možné pouze u smluv uzavřených do 30.11.2016.

Definovaná stabilní strategie investuje prostředky do

  • Multifondu (50%)
  • Fondu krátkodobých dluhopisů (50%)

 

Moje ŽP