Dynamická varianta

Možnost zvolit si investiční strategii / strategii životního cyklu je možné pouze u smluv uzavřených do 30.11.2016.

Věk pojištěného
0-20 21-25 26-30 31-35 36-40 41-45 46-50 51-55 56-60 61-65 > 65
Fond svět. akcií II. 70% 65% 60% 55% 50% 45% 40% 35% 30% 25% 20%
Fond obligací 30% 35% 40% 45% 45% 45% 40% 40% 40% 35% 35%
Fond krátkodobých dluhopisů 0% 0% 0% 0% 5% 10% 20% 25% 30% 40% 45%

Moje ŽP