Růstová strategie životního cyklu

Možnost zvolit si investiční strategii / strategii životního cyklu je možné pouze u smluv uzavřených do 30.11.2016.

Věk pojištěného
0-14 15-20 21-25 26-30 31-35 36-40 41-45 46-50 51-55 56-60 61-65 65-75
Růstový fond 100% 100% 95% 90% 85% 80% 75% 70% 65% 60%  55% 50%
Multifond 0% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40%  45% 50%

 

Moje ŽP