Fond středoevropských akcií (do 31. 12. 2018 Fond českých akcií)

Fond středoevropských akcií investuje prostředky do akciového fondu, který zhodnocuje kapitál prostřednictvím investic do významných etablovaných společností z různých sektorů, jejichž akcie se obchodují na burzách střední a východní Evropy (zvláště pak na burzách v České republice, Polsku, Maďarsku a Rumunsku).

Podkladovým aktivem je fond NN (L) International Central European Equity (ISIN: LU1086912471) ve výši 100%.
Tento fond spravuje NN Investment Partners Luxembourg S.A.

Cílem tohoto fondu je dosahovat dlouhodobého růstu kapitálu investováním do akcií společností kótovaných a obchodovaných na burzách cenných papírů ve střední a východní Evropě, zejména v Polsku, České republice, Maďarsku a Rumunsku. Před investováním do akcií probíhá důkladná analýza základních dostupných informací o jednotlivých společnostech, aby bylo portfolio dobře diverzifikováno. V horizontu několika let je usilováno o překonání výkonnosti srovnávacího indexu Varšavy (WIG30) TR (45 %), Prahy (PX) TR (35 %), Budapešti (BUX) TR (10 %) a Bukurešti (BET) TR (10 %).

Fond je určen dynamickým investorům, jejichž cílem je zhodnocení majetku v dlouhodobém horizontu a kteří jsou ochotni akceptovat vyšší míru kolísání hodnoty investice.
Minimální doporučený investiční horizont: 5 let
Rizikový profil fondu: dynamický

Moje ŽP