Fond krátkodobých dluhopisů (do 31. 12. 2018 Fond flexibilních investic)

Fond krátkodobých dluhopisů investuje do portfolia s rozložením rizik, a to do vysoce kvalitních dluhopisů a nástrojů peněžního trhu s relativně krátkou dobou do splatnosti a s denominací v českých korunách.
Podkladovým aktivem je fond NN (L) International Czech Short Term Bond (ISIN: LU1104520553) ve výši 100%.
Tento fond spravuje NN Investment Partners Luxembourg S.A.

Tento fond peněžního trhu se snaží poskytnout investorům stabilní výnos a nízké riziko. Fond investuje do všech typů nástrojů peněžního trhu denominovaných v českých korunách, jako jsou bankovní vklady nebo krátkodobé dluhopisy.

Fond je určen velmi konzervativním investorům s vyšší averzí vůči riziku, jejichž cílem je především uchování hodnoty investice.
Minimální doporučený investiční horizont: 1 rok
Rizikový profil fondu: konzervativní

Moje ŽP