Multifond

Multifond investuje 100 % prostředků do fondu NN First Class Multi Asset. Jedná se o smíšený fond se strategií celkového výnosu, tzv. Total Return (fond bez srovnávacího indexu). Jeho cílem je překonat výnos peněžního trhu (1 měsíční EURIBOR) o 3 % p.a. na doporučeném investičním horizontu 5 let (před odečtením poplatků)  a zároveň si udržet mírný rizikový profil s cílenou volatilitou 5 % p.a.(maximálně 10 % p. a.). Investuje do různých tříd aktiv, jako jsou státní či korporátní dluhopisy, akcie, nemovitosti, měny či komodity s tím, že minimálně 50 % je vždy investováno do „relativně bezpečných aktiv“, zejména například státních dluhopisů. Tato strategie má velkou volnost v pohybu prostředků mezi jednotlivými třídami aktiv. V krajním případě, zejména v období významných tržních turbulencí, může být poměr bezpečné složky navýšen až na 100 %. Fond je veden v české koruně a je zajištěný proti měnovému riziku.

NN (L) First Class Multi Asset - 100%

Minimální doporučený investiční horizont – 5 let.

Rizikový profil fondu – vyvážený

Moje ŽP