Smíšený fond Plus

Smíšený fond Plus investuje cca 50 % prostředků do kvalitních obligací denominovaných v českých korunách a 50 % prostředků do akcií obchodovaných na burzách v České republice a dalších zemích střední a východní Evropy a také EU a USA.

NN (L) International Czech Bond - 50%
NN (L) International Central European Equity - 1/3 z 50%
NN (L) European Equity - 1/3 z 50%
NN (L) US Enhanced Core Concentrated Equity - 1/3 z 50%

Rizikový profil fondu – vyvážený

Moje ŽP