Jarní produktové novinky 2017 () Přidat do oblíbených

Provětrali jsme
produktový šatník,
prohlédněte si nové
kousky.

Jarní produktové novinky 2017

Chceme být vaším partnerem v běžných i závažných životních situacích. Nenabízíme pouze produkt, ale komplexní a hodnotné řešení, přesně tehdy, kdy to potřebujete. Proto jsme pro vás připravili tyto novinky.

Připojištění invalidity pro dospělé

Obavy z nedostatku finančních prostředků k zajištění jsou často spojeny se ztrátou zaměstnaní. Je však důležité uvědomit si i jiná rizika.

Zdroj: ČSÚ za rok 2015

Lidí v invalidním důchodu je například mnohem více než nezaměstnaných.
Státem přiznaný invalidní důchod ale zdaleka nenahradí propad příjmu, který může nastat.

Invalidita s sebou může navíc přinést i další náklady např. na zdravotní pomůcky či přebudování bydlení.

Jaké jsou příčiny invalidity

Zdroj: Statistická ročenka ČSSZ, 2015

Proč si připojistit invaliditu právě u nás?

Jsme flexibilní

Můžete si u nás sjednat komplexní krytí rizika invalidity (všechny 3 stupně invalidity), nebo krytí jen těch nejvážnějších situací (pouze 2. a 3. stupeň).

Odstranili jsme výluky

Duševní poruchy tvoří až 1/5 všech příčin invalidity.

Proto jsme odstranili výluku duševních poruch i u 1. a 2. stupně invalidity.

Zkrátili jsme čekací dobu

Čekací doba je období od sjednání pojištění, během kterého pojistiteli nevzniká povinnost poskytnout plnění při pojistné události. Pojistné krytí se tedy vztahuje na pojistné události, které nastanou po uplynutí čekací doby. Pro nová připojištění invalidity jsme zkrátili čekací dobu z 24 na 18 měsíců pro případy, kdy je příčinou invalidity nemoc. Pokud je příčinou invalidity úraz, čekací doba se nauplatňuje.

Jaké jsou nejčastější přičiny invalidity?

Nemoci svalové
a kosterní
soustavy
Duševní
nemoci
Nemoci oběhové
soustavy
Rakovina Nemoci nervové
soustavy
Ostatní
28 % 21 % 10 % 8 % 8 % 25 %

Zdroj: Statistická ročenka ČSSZ 2015

Pojištění pro děti

Víme, že vážnější nemoci a úrazy přináší rodině nejvíce komplikací. Dlouhodobější péče o nemocné dítě může výrazně zasáhnout rodinný rozpočet. Pro případy, kdy musíte s dítětem zůstat déle doma, nebo je dokonce dlouhodobě odkázáno na vaši péči, nabízíme:

Připojištění závislosti dítěte na péči jiné osoby

V případě, že je dítě odkázáno na péči jiné osoby vyplácí stát tzv. příspěvek na péči, ten však často nepokryje všechny náklady na péči a nenahradí příjem rodiče, který se o něj stará.

Další výdaje může přinést např. přebudování bytu na bezbariérový nebo nákup pomůcek jako je polohovací postel aj.

Je-li dítě státem uznáno závislé na péči jiné osoby ve třetím nebo čtvrtém stupni, jednorázově vyplácíme sjednanou pojistnou částku.

Připojištění vybraných onemocnění

Pokud musíte zůstat s nemocným dítětem doma, máte u hlavního pracovního poměru nárok na tzv. ošetřovné. V případě jiných pracovních poměrů např. Dohody o pracovní činnosti, dohody o provedení práce, nebo podnikání jako osoba samostatně výdělečně činná (OSVČ), nárok na ošetřovné není.

Naše připojištění se zaměřuje na 114 diagnóz, které často vyžadují delší dobu léčení.

Jedná se například o kýlu, zápal plic, infekční mononukleózu, spálu ad. Pro každou z nich je stanovena konkrétní pojistná částka.

Pojistnou částku vyplácíme bez ohledu na věk dítěte (od doby sjednání do 18 let věku dítěte), dobu léčení a na to, kdo o dítě doma pečuje.

Připojištění asistenčních služeb

Proč si připojistit invaliditu právě u nás?

Jste po úrazu a nemůžete si sami dojít pro léky nebo na nákup?

Asistenční služba* zařídí nákup i dovoz léků až domů…

Nemůžete se kvůli nemoci dočasně postarat o děti či domácnost?

Asistenční služba se postará o děti a může vám i uklidit.

Chcete povzbudit dítě při delším pobytu v nemocnici?

Objednejte přes asistenční služby dětského klauna.

Každý z nás se někdy může ocitnout v situaci, kdy potřebuje radu odborníka nebo rychlou pomoc a nikdo není nablízku. Proto přicházíme s balíčkem užitečných asistenčních služeb.

Neomezené služby
po telefonu 24/7

Služby, které můžete v případě pojistné události, nemoci nebo úrazu využívat neomezeně po telefonu.

Telefonická linka pro zdravotní konzultace

Nerozumíte pojmům v lékařské zprávě?

Lékař na telefonu

Máte náhlé zdravotní problémy a chcete radu odborníka?

Infolinka domácí asistence

Nechcete zaplatit za služby řemeslníka více, než musíte?

Informace o akcích pro děti

Chcete se dozvědět, kam vyrazit s dětmi o víkendu?

Zajištění TAXI s dětskou autosedačkou

Potřebujete taxi s dětskou sedačkou?

Služby
s finančním limitem
(do 20 000 Kč/rok)

Doprava na/z vyšetření či ošetření u lékaře

Doprava z nemocnice po hospitalizaci

Dovoz předepsaných léků

Dovoz jídla na adresu pojištěného

Zabezpečení nákupu základních potravin a hygienických potřeb

Úklid domácnosti

Ošetřování a hlídání dětí

Rehabilitační náklady – limit 3 000 Kč (převozy), 3 000 Kč (pomůcky)

Návštěva lékaře u klienta doma 1x ročně (limit 5 000 Kč)

Dětský klaun (3x ročně)

*Poskytovatelem asistenčních služeb je třetí strana. Kompletní seznam asistenčních služeb naleznete v pojistných podmínkách.

Moje ŽP