Bankovní spojení pro životní pojištění NN Blue, NN Orange
 

Platby pojistného placené pojistníkem:

Číslo příspěvkového účtu: 1000588419/3500

Název a sídlo banky:
ING Bank N.V. Českomoravská 2420/15, 190 00 Praha 9

Variabilní symbol:
číslo pojistné smlouvy

Konstantní symbol (nepovinný):
•    3558
•    3559 (při platbě složenkou)

Specifický symbol (pouze pro NN Blue a NN Orange Bonus):
•    pro běžné pojistné: 0000000011
•    pro mimořádné pojistné, dle již zvolené alokace: 0000000022
•    pro mimořádné pojistné, s odlišnou alokací: 00000033xx – kde xx je číslo požadovaného fondu


Platby pojistného placené zaměstnavatelem:

Číslo příspěvkového účtu: 1000588419/3500

Název a sídlo banky:
ING Bank N.V. Českomoravská 2420/15, 190 00 Praha 9

Variabilní symbol:
číslo pojistné smlouvy

Specifický symbol:
•    IČ + 11 pro běžné pojistné nebo
•    IČ + 22 pro mimořádné pojistné

 

V případě, že jste uvedli chybné platební údaje jako variabilní nebo specifický symbol, zašlete do NN Pojišťovny žádost o přiřazení platby. Pro tento účel použijte formulář Žádost o přiřazení platby. K formuláři zároveň přiložte doklad k platbě (např. výpis z účtu, závěrečné vyúčtování, příp. útržek ze složenky aj.) pro možnou identifikaci vlastníka platby. Vše zašlete na naši adresu: NN Životní pojišťovna N.V., Nádražní 344/25, 150 00 Praha 5 – Smíchov.

 

Bankovní spojení pro investiční pojištění NN Smart, NN Život, tradiční pojištění a připojištění ke starším produktům ING Pojišťovny

 

Platby pojistného placené pojistníkem:

ING Bank 1010101010/3500

Variabilní symbol:

  • pro běžně placené pojistné 88 + číslo pojistné smlouvy
  • pro mimořádné pojistné 50 + číslo pojistné smlouvy

Platby pojistného placené zaměstnavatelem:

ING Bank 1000341918/3500

Variabilní symbol:

  • pro běžně placené pojistné 88 + číslo pojistné smlouvy
  • pro mimořádné pojistné 50 + číslo pojistné smlouvy

 

Moje ŽP