Připojištění bolestného za drobné úrazy dítěte (CDU2)

Připojištění bolestného za drobné úrazy dítěte rozšiřuje pojistnou ochranu připojištění denního odškodného za léčení úrazu dítěte s progresí na případy méně vážných úrazů pojištěného dítěte. Jedná se o 46 poranění, jako jsou podvrtnutí a chirurgicky ošetřené rány. Připojištění slouží jako kompenzace utrpěné bolesti.

Pojistná událost

Nezbytné léčení tělesného poškození způsobené úrazem, které je vyjmenováno v příloze pojistných podmínek.

Pojistné plnění

Pojistná částka uvedená pro dané tělesné poškození v pojistných podmínkách a variantu sjednanou v pojistné smlouvě.

Uvedené připojištění lze sjednat k následujícím produktům:

 

Moje ŽP