Připojištění vybraných onemocnění dětí (CDN2)

Každá nemoc přináší malému pacientovi omezení, nepohodlí, často bolest. Pro rodiče, který o dítě pečuje, znamená starosti. Jsou onemocnění, která se vyléčí během několika málo dní, v případě onemocnění s delší dobou léčení může být pro rodinu situace složitější, nicméně pomoci může právě připojištění vybraných onemocnění. V případě některého ze 114 vybraných onemocnění vyplatí pojišťovna sjednanou částku.

Pojistná událost

  • Pojistnou událostí je onemocnění některou z nemocí vyjmenovaných v pojistných podmínkách. Jedná se o onemocnění, která mohou postihnout jak předškoláky, tak starší školní děti a mladistvé.
  • Pro každé onemocnění je v pojistných podmínkách stanovena přesná částka, která bude vyplacena po doložení lékařské zprávy jako pojistné plnění. Klient si může sjednat i dvoj- nebo trojnásobek pojistné částky – podle zvolené varianty.

Důležité

  • U některých onemocnění je podmínkou pro vyplacení pojistného plnění hospitalizace (např. u akutního zánětu průdušek, mandlí, u astmatu) nebo očkování (např. u záškrtu, spalniček, zarděnek).

Uvedené připojištění lze sjednat k následujícím produktům:

 

Moje ŽP