Připojištění denní dávky při pobytu dítěte v nemocnici (CHO2)

Připojištění denní dávky při pobytu dítěte v nemocnici poskytuje pojistnou ochranu pro případ hospitalizace. Díky těmto finančním prostředkům můžete zajistit dítěti nadstandardní nemocniční péči, sjednat pomoc v domácnosti v době své nepřítomnosti nebo pomoci své rodině s cestovními náklady při návštěvách v nemocnici.

Pojistná událost

Hospitalizace dítěte (musí trvat minimálně 24 hodin).

Pojistné plnění

Sjednaná denní dávka, a to za každý den hospitalizace dítěte. Maximální délka výplaty denní dávky je 52 týdnů.

Uvedené připojištění lze sjednat k následujícím produktům:

 

Moje ŽP