Připojištění denní dávky při pobytu v nemocnici (CHO1/CHO4)

Připojištění denní dávky při pobytu v nemocnici poskytuje pojistnou ochranu pro případ hospitalizace. Díky těmto finančním prostředkům si můžete zajistit nadstandardní nemocniční péči, sjednat pomoc v domácnosti v době své nepřítomnosti nebo pomoci své rodině s cestovními náklady při návštěvách v nemocnici.

Pojistná událost

Hospitalizace (musí trvat minimálně 24 hodin).

Pojistné plnění

Sjednaná denní dávka, a to za každý den hospitalizace. Maximální délka výplaty denní dávky je 52 týdnů.

Uvedené připojištění lze sjednat k následujícím produktům:

Moje ŽP