Připojištění pro případ invalidního důchodu (CID3/CID4)

Připojištění pro případ invalidního důchodu poskytuje komplexní pojistnou ochranu pro případ invalidity (1., 2. i 3. stupně) a pojištěný se tak v těchto případech nemusí se obávat o snížení svého životního standardu. Pojistné plnění z tohoto připojištění je jednorázovou formou.

Pojistná událost

1., 2. nebo 3. stupeň invalidity. Pokles pracovní schopnosti z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu musí být nejméně o 35 % (max. však o 49 %) u invalidity 1. stupně, nejméně o 50 % (max. však o 69 %) u invalidity 2. stupně anebo nejméně o 70 % u invalidity 3. stupně + příslušný stupeň invalidity musí být uznán v rámci posudku příslušného orgánu sociální zprávy (ČSSZ).

Pojistné plnění

1. stupeň invalidity = 20 % sjednané pojistné částky 
2. stupeň invalidity = 100% sjednané pojistné částky 
3. stupeň invalidity = 100 % sjednané pojistné částky 

Progrese ve výši 150 % = v případě 3. stupně invalidity a jedné z diagnóz – kvadruplegie nebo terminální onemocnění.

  • pojistná částka do 5 milionů bez dokládání příjmů
  • jednorázová forma plnění ihned po doložení potvrzení o invaliditě od ČSSZ

Výše invalidních důchodů v ČR

Pro lepší představu se můžete podívat na tabulku, ve které najdete průměrný počet invalidních důchodců v České republice i s výší průměrného důchodu.

Typ Počet Průměrná výše důchodu
1. stupeň 159 316 5 911 Kč
2. stupeň 66 232 6 662 Kč
3. stupeň 191 638 10 262 Kč

Zdroj: ČSSZ, březen 2014

Věděli jste, že...

  • pravděpodobnost invalidity je vyšší než pravděpodobnost úmrtí?
  • invalidní důchod by pokryl měsíční náklady pouze 15 % Čechů?
  • invalidita je stav, kdy v důsledku nepříznivého zdravotního stavu poklesne pracovní schopnost nejméně o 35 %?
  • dramatický výpadek příjmů kvůli invaliditě může výrazně zhoršit váš životní standard?

Tento materiál má pouze informační charakter a jeho text není právně závazný.

Uvedené připojištění lze sjednat k následujícím produktům:

 

Moje ŽP