Připojištění bolestného za drobné úrazy (CDU1)

Připojištění bolestného za drobné úrazy rozšiřuje pojistnou ochranu připojištění denního odškodného za léčení úrazu s progresí na případy méně vážných úrazů. Jedná se o 57 poranění, jako jsou pohmoždění, podvrtnutí a chirurgicky ošetřené rány. Připojištění slouží jako kompenzace utrpěné bolesti.

Pojistná událost

Nezbytné léčení tělesného poškození způsobené úrazem, které je vyjmenováno v příloze pojistných podmínek.

Pojistné plnění

Pojistná částka uvedená pro dané tělesné poškození v pojistných podmínkách a variantu sjednanou v pojistné smlouvě.

Uvedené připojištění lze sjednat k následujícím produktům:

 

Moje ŽP