Připojištění pro případ pracovní neschopnosti (CPN5/CPN6)

Připojištění pro případ pracovní neschopnosti zajišťuje finanční pomoc v případě, kdy pojištěný nemůže podle lékařského rozhodnutí žádným způsobem vykonávat a nevykonává své zaměstnání nebo svou samostatnou výdělečnou činnost.

Pojistná událost

Lékařsky potvrzená pracovní neschopnost pojištěného (podmínkou je trvání pracovní neschopnosti minimálně 29 dní).

Pojistné plnění

Sjednaná denní dávka od 29. dne lékařem přiznané pracovní neschopnosti (max. však ve výši odpovídající skutečné ztrátě na výdělku pojištěného; tento limit neplatí, pokud sjednaná denní dávka nepřesahuje maximální sjednanou denní dávku stanovenou pojišťovnou, u které se příjem pojištěného nezkoumá). Maximální délka denní dávky je 365 dní (u vybraných diagnóz může být maximální doba plnění kratší).

Uvedené připojištění lze sjednat k následujícím produktům:

 

Moje ŽP