Připojištění pro případ rakoviny dospělých (CZR1/CZR3)

Připojištění pro případ rakoviny dospělých poskytuje účinnou pojistnou ochranu v případě, že Vás v průběhu života postihne toto závažné onemocnění.

Pojistná událost

Stanovení diagnózy rakoviny, terminální fáze rakoviny (s bonusem 50 % pojistné částky) a/nebo diagnózy tzv. rakoviny in situ. 

Pojistné plnění

Pojistné plnění ve výši sjednané pojistné částky nebo její části, a to v závislosti na typu diagnózy (procentuální hodnota pojistného plnění ve vztahu ke sjednané pojistné částce je uvedena v příloze pojistných podmínek).

Uvedené připojištění lze sjednat k následujícím produktům:

 

Moje ŽP