Připojištění pro případ následků úrazu (CDU3)

Připojištění, které poskytuje pojistnou ochranu pro případ úrazu.

Obsahuje diagnózy, které jsou speciálně vybrány dle potřeb starších lidí, a odpovídající pojistné částky jsou přesně vymezeny v pojistných podmínkách.

Pojistné plnění za jeden úraz je omezeno částkou 50 000 Kč

Uvedené připojištění lze sjednat výhradně k:

Moje ŽP