Připojištění pro případ nesoběstačnosti (CLC3)

Věděli jste, že:

 • v současnosti žije v České republice téměř 16% lidí ve věku nad 65 let?
 • starší lidé bývají odkázáni sami na sebe a na sociální služby poskytované státem?
 • nejvýraznějšími změnami projdou nejstarší věkové skupiny. Počet obyvatel starší 75 let se za 50 let zvýší 3× a nejstarších seniorů by mělo být dokonce 8× více než v roce 2002.
 • vícegenerační bydlení je na ústupu kvůli:
  • migraci mladých za prací,
  • tendenci dětí dříve se osamostatňovat?
 • seniorům, kteří chtějí žít samostatný a aktivní život, chybí rychlá pomoc v případě nesoběstačnosti?

Právě takovéto situace má pomoci překlenout nové a v Česku unikátní připojištění určené pro případ nesoběstačnosti!

Připojištění pomáhá od chvíle, kdy se klient stane nesoběstačným, až do okamžiku přiznání sociální dávky. Řeší nepříznivou sociální situaci v případech, jako je:

 • těžké zdravotní postižení,
 • nepříznivý zdravotní stav.

Pokud se stanete nesoběstačným, můžete (avšak nemusíte) získat nárok na poskytnutí příspěvku od státu, jehož výše závisí na výši vašeho důchodu nebo jiného příjmu. Kromě toho, i když vám stát nárok na vyplacení příspěvku přizná, trvá několik měsíců, než vám skutečně začne peníze vyplácet.

NN Životní pojišťovna vám chce pomoci při překonávání nepříznivé životní situace co možná nejdříve a nezohledňuje při tom výši vašeho příjmu.

Jak to celé funguje?

Pokud se stanete nesoběstačným, bude vám NN Životní pojišťovna dva roky každý měsíc vyplácet dohodnutou pojistnou částku.

Co je to nesoběstačnost a jak se posuzuje?

NN Životní pojišťovna definovala 6 činností, které je soběstačný člověk schopen samostatně vykonávat. Nesoběstačným se pak člověk stává, pokud nedokáže vykonávat alespoň 4 z následujících činností:

 1. přijímat potravu a dodržovat pitný režim,
 2. umývat si tělo / koupat se nebo sprchovat,
 3. vykonávat fyziologické potřeby včetně hygieny,
 4. oblékat se, svlékat, obouvat nebo vyzouvat,
 5. pohybovat se,
 6. být mobilní.

Nesoběstačnost neomezuje jen klienta, ale i jeho blízké. NN Smart Senior pomáhá i mladým lidem, jimž dává k dispozici nástroj, jak plnohodnotně zajistit péči o rodiče.

Uvedené připojištění lze sjednat k následujícím produktům:

Moje ŽP