Připojištění pro případ trvalých následků úrazu nebo nemoci (CTN3)

Toto připojištění přidává k hlavnímu pojištění vedle výplaty v případě smrti následkem úrazu i finanční odškodnění při trvalých následcích úrazu, jehož výše je závislá na závažnosti následků.

Pojistná doba připojištění může být stejná nebo kratší než pojistná doba hlavního pojištění. Minimální pojistná doba je 5 let a připojištění musí končit nejpozději ve věku 80 let pojištěného.

Věk pojištěného musí být mezi 55 a 80 lety. Připojištění pro případ trvalých následků úrazu nebo nemoci je možné uzavřít pouze s pojistnou částkou stanovenou fixně dle zvláštních pojistných podmínek.

Uvedené připojištění lze sjednat k následujícím produktům:

Moje ŽP