Připojištění pro případ trvalých následků úrazu dítěte s progresivním plněním od 1 % poškození (CTN7)/od 10 % poškození (CTN8)

Připojištění pro případ trvalých následků úrazu dítěte s progresivním plněním poskytuje finanční pomoc v případě trvalého poškození po úrazu dítěte. Každý potřebuje mít pojištěny malé i velké úrazy, protože každý je denně vystaven mnoha rizikům. Od toho je zde právě připojištění trvalých následků s pojistným plněním od 1 % nebo od 10 % pojistné částky, neomezeným počtem diagnóz (400+) s progresivním plněním až 800 %.

Pojistná událost

Úraz dítěte zanechávající trvalé následky, pokud jsou trvalé následky příslušným lékařem  diagnostikovány do 3 let od úrazu. 

Pojistné plnění

Pojistné plnění ve výši příslušného procenta z pojistné částky platné ke dni vzniku pojistné události (jak je toto procento uvedeno v příloze pojistných podmínek pro jednotlivé typy trvalých následků) odpovídající rozsahu trvalých následků. V případě vyjmenovaných trvalých následků úrazu dítěte v obličeji, získává dítě automaticky navíc i tzv. "dětské plnění" trvalých následků úrazu v obličeji. V případě pojistné události, která nastane v období od 1.7.-31.8. a od 23.12.-2.1., pojišťovna vyplatí dvojnásobně pojistné plnění.

Uvedené připojištění lze sjednat k následujícím produktům:

 

Moje ŽP