Připojištění pro případ trvalých následků úrazu dítěte s progresivním plněním (CTN2)

Připojištění pro případ trvalých následků úrazu dítěte s progresivním plněním poskytuje finanční pomoc v případě trvalého poškození po úrazu dítěte. Každý potřebuje mít pojištěny malé i velké úrazy, protože každý je denně vystaven mnoha rizikům. Od toho je zde právě připojištění trvalých následků s pojistným plněním od 1 % pojistné částky, neomezeným počtem diagnóz (400+) s progresivním plněním až 400 %. 

Pojistná událost

Úraz dítěte zanechávající trvalé následky, pokud jsou trvalé následky příslušným lékařem  diagnostikovány do 3 let od úrazu. 

Pojistné plnění

Pojistné plnění ve výši příslušného procenta z pojistné částky platné ke dni vzniku pojistné události (jak je toto procento uvedeno v příloze pojistných podmínek pro jednotlivé typy trvalých následků) vynásobené tzv. koeficientem progrese v závislosti na rozsahu trvalých následků. V případě vyjmenovaných trvalých následků úrazu dítěte v obličeji, získává dítě automaticky navíc i tzv. "dětské plnění" trvalých následků úrazu v obličeji.

Uvedené připojištění lze sjednat k následujícím produktům:

 

Moje ŽP