Připojištění pro případ trvalých následků úrazu s progresivním plněním (0314)

Připojištění pro případ trvalých následků úrazu s progresivním plněním zajišťuje finanční pomoc v případě trvalého poškození po úrazu. Každý potřebuje mít pojištěny malé i velké úrazy, protože každý je denně vystaven mnoha rizikům (v dopravě, v práci, při sportu nebo hobby) a každý může mít vážné finanční problémy, když ho úraz vyřadí z výdělečné činnosti (na čas nebo i natrvalo). Od toho je zde právě připojištění trvalých následků s pojistným plněním od 1 % pojistné částky, neomezeným počtem diagnóz (400+) s progresivním plněním až 600 %.

Pojistná událost

Úraz zanechávající trvalé následky uvedené v pojistných podmínkách, pokud jsou trvalé následky příslušným lékařem diagnostikovány do 3 let od úrazu. 

Pojistné plnění

Pojistné plnění ve výši příslušného procenta z pojistné částky platné ke dni vzniku pojistné události (jak je toto procento uvedeno v příloze pojistných podmínek pro jednotlivé typy trvalých následků) vynásobené tzv. koeficientem progrese v závislosti na rozsahu trvalých následků.

Uvedené připojištění lze sjednat k následujícím produktům:

 

Moje ŽP