Připojištění pro případ smrti s klesající pojistnou částkou (CSO4/CSO5)

Připojištěním pro případ smrti s klesající pojistnou částkou nebo pojistnou částkou klesající podle splátkového kalendáře se zvyšuje pojistné plnění pro případ smrti z jakékoliv příčiny (při pojistné události smrt se pak vyplácí pojistné plnění jak z hlavního krytí, tak i z tohoto připojištění).

Pojistná událost

Smrt z jakékoliv příčiny.

Pojistné plnění

Pojistná částka platná k datu pojistné události.

Uvedené připojištění lze sjednat k následujícím produktům:

 

Moje ŽP