Připojištění pro případ smrti (CSO3/CSO6)

Připojištěním pro případ smrti se zvyšuje pojistné plnění pro případ smrti z jakékoliv příčiny (při pojistné události smrt se pak vyplácí pojistné plnění jak z hlavního krytí, tak i z tohoto připojištění).

Pojistná událost

Smrt z jakékoliv příčiny.

Pojistné plnění

Pojistná částka platná k datu pojistné události.

Uvedené připojištění lze sjednat k následujícím produktům:

 

Moje ŽP