Připojištění pro případ úrazu a trvalých následků úrazu (0026)

Připojištění pro případ úrazu a trvalých následků úrazu poskytuje pojistnou ochranu pro případ vybraných úrazů bez trvalých následků (zejména zlomenin), vybraných trvalých následků úrazu a současně též pro případ hospitalizace následkem úrazu a zaručuje jednoduchou a rychlou pomoc. Každá diagnóza je ohodnocena pevnou částkou pojistného plnění.

Pojistná událost

a) Úraz uvedený v příloze pojistných podmínek;

b) Úraz zanechávající trvalé následky uvedené v pojistných podmínkách, pokud jsou trvalé následky příslušným lékařem diagnostikovány do 3 let od úrazu; 

c) Hospitalizace v důsledku úrazu (musí trvat minimálně 24 hodin).

Pojistné plnění

Pojistné plnění ve výši uvedené pro daný úraz / trvalé následky v příloze pojistných podmínek. Při hospitalizaci denní dávka sjednaná v příloze pojistných podmínek, a to za každý den hospitalizace (maximálně však 52 týdnů v rámci jedné pojistné události).

Uvedené připojištění lze sjednat k následujícím produktům:

Moje ŽP