Připojištění pro případ závažných onemocnění dětí (CZV2)

Připojištění pro případ závažných onemocnění dětí poskytuje pojistnou ochranu pro případ, že Vaše dítě postihne některé ze závažných onemocnění. Připojištění zahrnuje 55 nejčastějších diagnóz jako je rakovina, transplantace orgánů, cukrovka, encefalitida, žloutenka, cystická fibróza, celiakie a mnoho dalších dětských onemocnění.   

Pojistná událost

Stanovení diagnózy závažného onemocnění dítěte nebo podstoupení některé z operací dle pojistných podmínek.

Pojistné plnění

Pojistné plnění ve výši sjednané pojistné částky nebo její části, a to v závislosti na typu závažného onemocnění dítěte (procentuální hodnota pojistného plnění ve vztahu ke sjednané pojistné částce je uvedena v příloze pojistných podmínek). U závažného onemocnění / operace s výplatou, 100 % pojistné částky, vyplatí pojišťovna současně s pojistným plněním také bonus ve výši 20 % pojistné částky sjednané na počátku tohoto připojištění jako příspěvek na ošetřování pojištěného dítěte.

Nejširší pojistné krytí na trhu pro děti od 6 týdnů věku, zahrnuje 55 diagnóz závažných onemocnění včetně rakoviny

 • Infarkt myokardu
 • Operace srdce za účelem korekce chlopenních vad a řešení zkratů mezi srdečními oddíly
 • Kardiomyopatie dilatovaná -  srdeční selhání
 • Operace aorty
 • Nitrolebni krvácení (neúrazové)
 • Poškození mozku v důsledku nedostatečného krevního zásobení
 • Těžká plicní nedostatečnost
 • Těžká jaterní nedostatečnost
 • Selhání ledvin vyžadující dialýzu nebo transplantaci
 • Aplastická anemie
 • Transplantace životně důležitých orgánů a transplantace kostní dřeně
 • Idiopatická plicní fibroza
 • Cystická fibroza
 • Epidermolysis bullosa (Nemoc motýlích křídel)
 • Juvenilní systémová progresivní sklerodermie
 • Roztroušená skleróza
 • Amyotrofická laterální skleroza
 • Apalický syndrom
 • Ztráta řeči neúrazová
 • Ochrnutí končetin neúrazové  (ztráta schopnosti používat končetiny)
 • Slepota neúrazová (obě oči)
 • Hluchota neúrazová (ztráta sluchu obou uší)
 • Zhoubný nádor
 • Nezhoubný nádor na mozku
 • AIDS/HIV a) následkem krevní transfuze nebo podání krevních produktů nebo b) jako profesní onemocnění u zdravotníků
 • Primární svalová dystrofie – pokročilá stádia
 • Koma
 • Ochrnutí dvou končetin současně neúrazové
 • Amputace horních a dolních končetin neúrazová
 • Juvenilní idiopatická revmatoidní artritida
 • Akutní revmatická horečka
 • Systémový Lupus Erytematosus
 • Polyarteritis nodosa
 • Wegenerova granulomatózní vaskulitida
 • Kawasakiho vaskulitida
 • Takayasuova vaskulitida
 • Creutzfeldt-Jacobs choroba
 • Encefalitida - klíšťová
 • Poliomyelitida (Dětská obrna)
 • Encefalitida jiná virová nebo bakteriální
 • Meningitida virová, bakteriální
 • Meningoencefalitida virová, bakteriální
 • Leptospiroza
 • Hepatitida fulminantní
 • Hepatitida virová - C
 • Hepatitida virová - D
 • Hepatitida virová - E
 • Lymská borelióza
 • Diabetes mellitus I. typ (s intenzifikovaným inzulínovým režimem (závislý na inzulinu)
 • Celiakie
 • Prudký zánět hrtanu (akutní subglotická laryngitis, ASL) nebo akutní epiglotitida
 • Paratonsillární absces
 • Tetanus
 • Střevní neprůchodnost řešená operací
 • Rakovina in situ

Uvedené připojištění lze sjednat k následujícím produktům:

 

Moje ŽP