Připojištění pro případ závažných onemocnění dospělých (CZV1/CZV3)

Připojištění pro případ závažných onemocnění dospělých zajišťuje finanční pomoc v případě, kdy pojištěného postihne některé z terminálních nebo závažných onemocnění (srdeční infarkt, mrtvice, rakovina, selhání ledvin, transplantace životně důležitých orgánů, náhrada srdeční chlopně, operace aorty, AIDS, HIV infekce, oslepnutí, ztráta sluchu, operace věnčitých tepen – bypass, onemocnění plic způsobující dechovou nedostatečnost, nitrolební nádory nezhoubného původu, roztroušená skleróza, encefalitida nebo žloutenka a mnoho dalších).

Pojistná událost

Stanovení diagnózy závažného onemocnění anebo podstoupení některé z operací dle pojistných podmínek (s bonusem 50 % pojistné částky v případě terminální fáze rakoviny).

Pojistné plnění

Pojistné plnění ve výši sjednané pojistné částky nebo její části, a to v závislosti na typu závažného onemocnění (procentuální hodnota pojistného plnění ve vztahu ke sjednané pojistné částce je uvedena v příloze pojistných podmínek).

Připojištění pro případ závažných onemocnění zahrnuje diagnózy

 • AIDS/HIV následkem krevní transfuze nebo jako profesní onemocnění u zdravotníků
 • Alzheimerova nemoc
 • Amputace horních a dolních končetin v důsledku onemocnění
 • Amyotrofická laterální skleroza
 • Apalický syndrom
 • Aplastická anemie
 • Bechtěrevova nemoc
 • Břišní tyfus
 • By-pass chirurgie koronárních / věnčitých cév
 • Crohnova choroba
 • Dětská obrna (Encefalitida - Poliomyelitida)
 • Encefalitida - Creutzfeldt-Jacobson
 • Encefalitida - klíšťová
 • Encefalitida - Reyeův syndrom
 • Encefalitida japonská
 • Encefalitida virová, bakteriální a jiná
 • Epilepsie
 • Hepatitida fulminantní
 • Hepatitida virová - C
 • Hepatitida virová - D
 • Hepatitida virová - E
 • Hluchota (neúrazová ztráta sluchu, obě uši)
 • Horečka dengue
 • Cholera
 • Churgův-Straussův syndrom - polyarteritis s postižením plic
 • Infarkt myokardu
 • Kardiomyopatie dilatovaná - srdeční selhání
 • Kawasakiho vaskulitida
 • Koma
 • Lymská borelióza
 • Malárie
 • Meningitida virová, bakteriální a jiná
 • Meningoencefalitida virová, bakteriální a jiná
 • Mrtvice
 • Nezhoubný nádor na mozku
 • Ochrnutí dvou končetin současně
 • Ochrnutí končetin neúrazové (ztráta schopnosti používat končetiny)
 • Operace - náhrada srdeční chlopně
 • Operace aorty
 • Parkinsonova nemoc
 • Plicní fibroza
 • Polyarteritis nodosa
 • Primární plicní hypertenze
 • Rakovina
 • Rakovina in situ
 • Revmatická horečka se srdečními komplikacemi
 • Revmatiodní artritida
 • Roztroušená skleróza
 • Selhání jater
 • Selhání ledvin vyžadující dialýzu nebo transplantaci
 • Schistosomóza
 • Slepota (neúrazová, obě oči)
 • Stav po angioplastice (PCI)
 • Svalová dystrofie/atrofie
 • Systémová progresivní sklerodermie a CREST syndrom
 • Systémový Lupus Erytematodes s postižením ledvin
 • Takayasuova vaskulitida
 • Terminální onemocnění
 • Tetanus
 • Těžká demence
 • Těžké selhávání plic
 • Transplantace životně důležitých orgánů a transplantace kostní dřeně
 • Tuberkulóza
 • Vzteklina (Encefalitida)
 • Wegnerova granulomatózní vaskulitida
 • Ztráta řeči neúrazová
 • Žlutá zimnice

Uvedené připojištění lze sjednat k následujícím produktům:

 

Moje ŽP