Připojištění pro případ zproštění od placení pojistného s výplatou renty (COP2)

Připojištění pro případ zproštění od placení pojistného (s výplatou renty) zajišťuje pojistníkovi především prostředky na platbu pojistného (za všechna pojištění/připojištění na pojistné smlouvě) v případě, že by byl uznán invalidním 3. stupně.  V takovém případě je pojistník zproštěn od povinnosti platit pojistné (pojistné za pojistníka hradí pojišťovna). Pojistné krytí přitom zůstává tak, jak je. Výplata renty (označuje se kódem CRI1) je volitelným doplňkem tohoto připojištění.

Pojistná událost

3. stupeň invalidity. Pokles pracovní schopnosti z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu musí být nejméně o 70 % + 3. stupeň invalidity musí být uznán v rámci posudku příslušného orgánu sociální zprávy (ČSSZ).

Pojistné plnění

a) zproštění pojistníka od povinnosti platit pojistné za hlavní krytí i veškerá připojištění sjednaná v pojistné smlouvě (pojistné za pojistníka hradí pojišťovna). 
b) a výplata pojistného plnění ve formě renty, pokud je k tomuto připojištění výslovně sjednána (vyplácí se po dobu trvání zproštění od placení v pravidelných měsíčních dávkách, jejichž výše je dohodnuta v pojistné smlouvě, a to do Garantovaného fondu nebo na jiný finanční produkt, podle volby při oznámení pojistné události).

Uvedené připojištění lze sjednat k následujícím produktům:

 

Moje ŽP