Hospitalizace nebo pracovní neschopnost () Přidat do oblíbených

Hlášení pojistné události

Zvolte si způsob nahlášení pojistné události, který vám lépe vyhovuje

Hospitalizace a pracovní neschopnost

Jak postupovat při uplatnění nároku v případě hospitalizace a pracovní neschopnosti

Pojistné plnění lze získat z následujících připojištění:

 • Pracovní neschopnost
 • Hospitalizace

Co je třeba udělat?

Vyplnit formulář:

 • Prvním krokem je vždy oznámit, že k události došlo, na čísle 844 100 200.
 • V případě pracovní neschopnosti vyplňte formulář nejméně v části 1. a 2.
 • Přiložte kopii dokladu „Rozhodnutí o dočasné pracovní neschopnosti".
 • Zašlete nejpozději do 28. dne trvání pracovní neschopnosti na adresu NN Životní pojišťovna, Nádražní 344/25, 150 00 Praha 5.
 • Každý měsíc trvání pracovní neschopnosti nechte potvrdit 3. část formuláře a zašlete na uvedenou adresu.
 • Po ukončení pracovní neschopnosti nechte vyplnit 4. část tohoto formuláře a zašlete na naši adresu.

Vyplnit formulář:

 • Přiložte fotokopii propouštěcí zprávy.
 • Zašlete na naši adresu.

Jak budeme postupovat po nahlášení pracovní neschopnosti nebo hospitalizace?

 • Ověříme váš nárok v souladu s pojistnými podmínkami, případně si vyžádáme doplňující informace od vás, vašeho ošetřujícího lékaře nebo dalšího subjektu (např. spolky, asociace, orgány státní správy apod.).
 • Může následovat i prohlídka u našeho smluvního lékaře.
 • Budeme vás dopisem informovat o výsledku šetření.
 • Pokud budeme moci poskytnout pojistné plnění, zašleme je na váš účet nebo adresu do 15 dnů ode dne ukončení šetření, resp. zaslání výše uvedené korespondence.

Nejčastější otázky a odpovědi
 

Moje ŽP