Dokumenty k produktu NN Blue

Všeobecné pojistné podmínky

Sdělení klíčových informací

Informační list pro zájemce o investiční životní pojištění

Zdravotní dotazník a prohlášení

Změny smlouvy

Žádost o změnu osobních údajů účastníků pojištění

Žádost o změnu údajů pojištění

Žádost o zrušení daňových výhod / mimořádný výběr

Žádost o přiřazení platby

Žádost o přidání, odebrání osoby, nebo o změnu údajů pojištění

Odstoupení pojistníka od pojistné smlouvy sjednané prostřednictvím komunikace na dálku nebo mimo obchodní prostory pojistitele

Žádost o změnu investiční části pojištění

Žádost o ukončení pojištění

Veřejné přísliby

Započtení čekacích dob již uplynulých u předchozího připojištění obdobného typu

Připojištění hospitalizace – posuzování škodných událostí

Posuzování škodných událostí v souvislosti s teroristickým činem

Hlášení pojistné události

Hlášení škodní události

Hlášení škodní události - úraz

Hlášení škodní události - hospitalizace

Hlášení škodní události - úmrtí

Hlášení škodní události - pracovní neschopnost

Hlášení škodní události - ošetřování dítěte

Ostatní dokumenty

Podmínky poskytování a používání elektronických služeb NN Blue Online

Platné a účinné k 1. 10. 2019

Diagnózy rozhodující pro přiznání plnění za invaliditu 1., 2. a 3. stupně

Výjimka z plnění pracovní neschopnosti

 

Moje ŽP