Bankovní údaje () Přidat do oblíbených

Vítejte na stránce pro klienty

Jsme rádi, že jste s námi

Bankovní údaje

Číslo příspěvkového účtu: 2043980407/2600

Název a sídlo banky:
Citibank a. s., Evropská 178, Praha 6

Variabilní symbol:
číslo pojistné smlouvy

Konstantní symbol:

  • 3558
  • 3559 složenkou

Specifický symbol:

  • pro běžné pojistné: 0000000011
  • pro mimořádné pojistné, dle již zvolené alokace 0000000022
  • pro mimořádné pojistné, s odlišnou alokací 00000033xx – kde xx je číslo požadovaného fondu zaměstnavatel: IČ + 11 pro běžné pojistné nebo 22 pro mimořádné pojistné
  • pro mimořádné pojistné hrazené klientem do AE28 konta 0000003328 (u vybraných produktů)
  • pro mimořádné pojistné hrazené zaměstnavatelem do AE28 konta IČ + 44 (u vybraných produktů)

V případě, že jste neuvedli variabilní nebo specifický symbol, zašlete do NN Pojišťovny žádost o přiřazení platby. Pro tento účel můžete použít formulář Žádost o přiřazení platby, který Vámi podepsaný zašlete společně s dokladem o realizované platbě. Do částky 10 000 Kč můžete žádost zaslat e-mailem na adresu (v případě, že máte nahlášen autorizační telefon, tak lze přiřazení platby provést telefonicky). V případě částky nad 10 000 Kč je potřebné žádost společně s dokladem o realizované platbě doručit na adresu  NN Pojišťovny: Nádražní 344/25, 150 00 Praha 5

V případě, že chcete platbu provést ze zahraničí, použijte následující údaje:

SWIFT:
CITICZPX (bez mezer)

IBAN:
CZ8026000000002043980407

Vyplnit údaje o bance:
Citibank Europe plc, organizační složka
Praha 13, Stodůlky, Bucharova 2641/14
IČO 28198131 (stačí bez ulice, IČO banky není nutné)
Jméno příkazce (jméno a příjmení osoby, která platí pojišťovně pojistné)
VS a SS (musí být vždy uvedeno)

Platba však musí být vždy v Kč.

Moje ŽP