Pojistná událost () Přidat do oblíbených

Hlášení pojistné události

Zvolte si způsob nahlášení pojistné události, který vám lépe vyhovuje

Nahlaste pojistnou událost bez prodlení

Pokud chcete uplatnit nárok na pojistné plnění, zkontrolujte nejprve rozsah svojí pojistné smlouvy – jaká rizika máte sjednána a ze kterých pojištění či připojištění lze nárok uplatnit.

Plnění může být uplatňováno i z více sjednaných pojištění nebo připojištění. Například při úrazu můžete uplatnit nárok na pojistné plnění z úrazového připojištění a zároveň třeba z připojištění pracovní neschopnosti či hospitalizace.

Pro nahlášení pojistné události online pokračujte kliknutím na příslušný odkaz:

Pokud chcete nahlásit jinou škodu nebo nechcete využít online hlášení, pokračujte kliknutím na následující odkazy:

 

Moje ŽP