Hospitalizace nebo pracovní neschopnost - najčastější otázky a odpovědi

Kolik dnů dostanu proplaceno při pracovní neschopnosti, která trvá např. 100 dnů?

Protože se jedná o připojištění „pracovní neschopnosti od 29. dne“, je z uvedené doby vždy odečítáno 28 dnů, tj. proplatíme vám 72 dnů.

Co mám dělat, pokud chci získávat pojistné plnění již v průběhu pracovní neschopnosti?

Při dlouhodobé pracovní neschopnosti (nejméně 1 měsíc) máte možnost požádat o zálohu na pojistné plnění (stačí napsat žádost volnou formou) a doložit výše uvedené podklady.

Jaké je pojistné krytí v době čekací lhůty?

V době čekací lhůty kryje pojišťovna pouze nahodilé úrazy a nikoliv onemocnění. Čekací lhůty se počítají ode dne počátku pojištění. Při zvýšení pojistné částky se čekací lhůty vztahují na navýšenou pojistnou částku, a to ode dne akceptace tohoto navýšení pojišťovnou. Čekací lhůty jsou dány zákonem.

Dokdy musím nahlásit pracovní neschopnost?

Nejpozději do 28 dnů trvání pracovní neschopnosti, pokud to váš zdravotní stav umožňuje.

 

Moje ŽP