Úmrtí - najčastější otázky a odpovědi

Mohu získat pojistné plnění v případě, že je smlouva vinkulována ve prospěch dalšího subjektu (např. banky)?

Ano, je to možné. Banka požaduje zpravidla pouze dlužnou část úvěru. Případnou zbylou částku získává obmyšlená osoba.

Jak klesá pojistná částka, pokud mám sjednáno pojištění s klesající pojistnou částkou?

Pojistná částka klesá lineárně, každý pojistný rok o jednu n-tinu („n" vyjadřuje počet let pojistné doby). Pokud je např. sjednáno pojištění na 10 let s pojistnou částkou 1 000 000 Kč, klesá pojistná částka každý rok o 100 000 Kč.

Jak vysokou výši plnění mohu získat v případě onemocnění v konečném stádiu?

Maximální výše plnění je 50 % z pojistné částky pro případ úmrtí

Mohu požádat o jednorázové plnění z pojištění úmrtí i v případě, že mám sjednanou výplatu formou důchodu?

Ano, můžete. Výše jednorázového plnění bude vypočtena podle vzorce uvedeného v pojistných podmínkách.

 

Moje ŽP