Úraz - najčastější otázky a odpovědi

Jak dlouho trvá vyřízení pojistné události?

Pokud máme k dispozici potřebné podklady, může vyřízení (tzv. likvidace pojistné události) proběhnout během několika dnů, nejdéle však do 3 měsíců. Klíčová je i vaše součinnost – pokud se protáhne zaslání potřebných podkladů, negativně se to odrazí na celkové době vyřízení.

Lze uplatnit nárok na trvalé následky opakovaně, např. při zhoršení zdravotního stavu?

Ano. Nárok na plnění lze uplatňovat opakovaně až 4 roky ode dne úrazu, a to v ročních intervalech (vždy 1 rok od poslední prohlídky u smluvního lékaře pojistitele).

 

Lze uplatnit nárok z obou připojištění Denního odškodného a Denního odškodného při úrazu PLUS?

Nikoliv – Denní odškodné kryje úrazy s dobou léčení nad 21 dnů, Denní odškodné při úrazu PLUS kryje úrazy s dobou léčení od 7 do 21 dnů. Definice úrazů zahrnuté v těchto dvou připojištěních se nepřekrývají.

Co když dojde ke změně diagnózy v průběhu léčení? Mohlo by být plnění poskytnuto za diagnózu s delší dobou léčení?

Ano. Stačí doložit lékařskou zprávu o změně diagnózy a poskytneme doplatek pojistného plnění

Mohu uplatnit nárok z denního odškodného dříve, než bude léčení ukončeno? Nebo musím počkat s uplatněním až po ukončení léčení?

Nemusíte. Stačí, když je lékařem jednoznačně stanovena diagnóza úrazu.

 

 

Moje ŽP