Dokumenty k produktu NN Blue

Všeobecné pojistné podmínky

Sdělení klíčových informací

Informační list pro zájemce o investiční životní pojištění

Zdravotní dotazník a prohlášení

Změny smlouvy

Žádost o změnu rozsahu pojištění

Žádost o změnu osobních/kontaktních údajů účastníků pojištění

Žádost o přidání či odebrání pojištěného

Žádost o změnu pojistníka

Žádost o změnu parametrů smlouvy

Ověření k pojistné smlouvě – Způsobilost k zákonnému zastoupení pojištěného

Žádost o změnu investiční části pojistné smlouvy

Žádost pojistníka o mimořádný výběr / zrušení daňových výhod

Veřejné přísliby

Započtení čekacích dob již uplynulých u předchozího připojištění obdobného typu

Připojištění hospitalizace – posuzování škodných událostí

Posuzování škodných událostí v souvislosti s teroristickým činem

Hlášení pojistné události

Hlášení škodní události

Oznámení pojistné události následkem úrazu

Hlášení škodní události – úmrtí

Oznámení pojistné události – pracovní neschopnost

Tento formulář je určen pro následující typy pojistných událostí: * Pracovní neschopnost z důvodu úrazu nebo nemoci * Hospitalizace z důvodu úrazu nebo nemoci * Ošetřování dítěte Pozor! Upozorňujeme na důležitost nahlášení pojistné události písemně ihned po počátku pracovní neschopnosti!

Ostatní Formuláře

Žádost o přiřazení platby

Žádost o plnění při dožití

Oznámení o odstoupení pojistníka od pojistné smlouvy

Doplnění identifikace

Žádost o ukončení pojistné smlouvy

Ostatní dokumenty

Podmínky poskytování a používání elektronických služeb NN Blue Online

Platné a účinné k 1. 10. 2019

Diagnózy rozhodující pro přiznání plnění za invaliditu 1., 2. a 3. stupně

Výjimka z plnění pracovní neschopnosti

 

Moje ŽP