Zpět

 

Daň z příjmu a životní pojištění od roku 2015

Tato informace je určena klientům, kteří uzavřeli své pojistné smlouvy před 1. 1. 2014 a přejí si zachovat jejich daňové zvýhodnění. Ostatních klientů se tato informace netýká.

Počátkem roku 2015 vstoupila v účinnost novela zákona o daních z příjmů, která zpřísňuje podmínky daňového zvýhodnění soukromého životního pojištění. Hlavní změnou je, že pokud má být pojistné za toto pojištění (včetně případných příspěvků zaměstnavatele) i nadále daňově zvýhodněné, nesmí pojistná smlouva umožňovat provádění tzv. mimořádných výběrů z pojistné smlouvy.

Za účelem zachování daňového zvýhodnění pojistných smluv jsme v únoru 2015 příslušným klientům rozeslali dodatky k pojistným smlouvám a požádali je o jejich vyplnění a vrácení. Pokud jste nám podepsaný dodatek zatím nezaslali, prosíme vás, abyste tak učinili nejpozději do 31. 12. 2015 . Dodatek si stále můžete stáhnout zde.

Vlastnosti daňově zvýhodněných smluv jsou:

  • klienti s daňově zvýhodněnou smlouvou nemohou provádět mimořádné výběry, mohou však zaplacené pojistné odečítat od základu daně v rámci daňového přiznání;
  • pokud na daňově zvýhodněnou smlouvu klientovi přispívá zaměstnavatel, jsou jeho příspěvky do limitu 30 000Kč za kalendářní rok osvobozeny od daně z příjmů i odvodů na veřejnoprávní pojištění (tento limit je souhrnný pro příspěvky zaměstnavatele na soukromé životní pojištění, doplňkové penzijní spoření a penzijní připojištění se státním příspěvkem) . Je pravděpodobné, že zaměstnavatel bude požadovat doložení podmínek pojistné smlouvy. Pro tyto účely je možné použít kopii uzavřeného dodatku a pojistné smlouvy.

Pojistné smlouvy, u nichž neobdržíme podepsaný dodatek do 31. 12. 2015, bude pojišťovna považovat za daňově nezvýhodněné. Na tyto smlouvy nebude možné čerpat daňové výhody (odpočty od základu daně a příspěvky zaměstnavatele osvobozené od daně a odvodů na veřejnoprávní pojištění, zároveň však bude možné z těchto smluv provádět mimořádné výběry.)

V případě jakýchkoli nejasností se prosím obraťte na svého finančního poradce, naši Klientskou linku nebo nám napište e-mail na .

 

Moje ŽP