Tato webová stránka používá cookies

K personalizaci obsahu a reklam, poskytování funkcí sociálních médií a analýze naší návštěvnosti využíváme soubory cookie. Informace o tom, jak náš web používáte, sdílíme se svými partnery pro sociální média, inzerci a analýzy. Partneři tyto údaje mohou zkombinovat s dalšími informacemi, které jste jim poskytli nebo které získali v důsledku toho, že používáte jejich služby.

Zobrazit detaily Akceptovat

Nutné cookies pomáhají, aby byla webová stránka použitelná tak, že umožní základní funkce jako navigace stránky a přístup k zabezpečeným sekcím webové stránky. Webová stránka nemůže správně fungovat bez těchto cookies.

Jméno Poskytovatel Účel Vypršení Typ
JSESSIONID pojistovna.nn.cz Funkční cookie webové aplikace Session HTTP
TS# pojistovna.nn.cz Ukládá stav souhlasu uživatele se soubory cookies pro aktuální doménu. Session HTTP

 

Statistické cookies pomáhají majitelům webových stránek, aby porozuměli, jak návštěvníci používají webové stránky. Anonymně sbírají a sdělují informace.

Jméno Poskytovatel Účel Vypršení Typ
_ga nn.cz Používá služba Google Analytics - Registruje jedinečné ID, které se používá k generování statistických údajů o tom, jak návštěvník používá web. 2 roky HTTP
_gali nn.cz Používá služba Google Analytics k shromažďování údajů o používání webu Session HTTP
_gat nn.cz Používá služba Google Analytics - Neuchovává žádné informace o uživatelích, jen limituje dotazy posílané na doubleclick.net Session HTTP
_gid nn.cz Používá služba Google Analytics - Registruje jedinečné ID, které se používá k generování statistických údajů o tom, jak návštěvník používá web. Session HTTP
s_fid nn.cz Uloží aktuální verzi aplikace Flash, která je k dispozici v prohlížeči uživatele. 2 roky HTTP
s_cc nn.cz Používá se k ověření, zda prohlížeč uživatele podporuje cookies. Session HTTP
s_sq nn.cz Zaznamenává informace o klikání na stránce. Session HTTP
s_vi ingpojistovna.d3.sc.omtrdc.net Registruje jedinečný identifikátor, který identifikuje zařízení uživatele pro opakování návštěvy. 2 roky HTTP

 

Marketingové cookies jsou používány pro sledování návštěvníků na webových stránkách. Záměrem je zobrazit reklamu, která je relevantní a zajímavá pro jednotlivého uživatele a tímto hodnotnější pro vydavatele a inzerenty třetích stran.

Jméno Poskytovatel Účel Vypršení Typ
0 adform.net neklasifikované 2 roky HTTP
ads/user-lists/# google.com Označí toho, kdo navštívil web nebo dokončil nákup, k potenciálnímu nastavení remarketingové kampaně nebo cílení reklamy. Session HTTP
C adform.net Používá se k ověření, zda prohlížeč uživatele podporuje cookies. 30 dní HTTP
cid adform.net Optimalizuje zobrazení reklamy na základě kombinace pohybu uživatele a různých nabídek inzerentů pro zobrazování reklam uživatelů. 2 mesiace HTTP
s_fid nn.cz Saves the current Flash version that is available in the user's browser. 2 roky HTTP
collect google-analytics.com Používá se k odesílání dat do Google Analytics o zařízení a chování návštěvníka. Sleduje návštěvníka přes cíle a marketingové kanály. Session HTTP
GPS youtube.com Zaregistruje na mobilních zařízeních jedinečné ID umožňující sledování na základě zeměpisné polohy GPS. Session HTTP
IDE doubleclick.net Používá společnost Google DoubleClick k registraci a hlášení akcí uživatelů webu po zobrazení nebo kliknutí na reklamy inzerenta s cílem měřit účinnost reklamy a prezentovat cílené reklamy uživateli. 2 roky HTTP
r/collect doubleclick.net Používá společnost Google DoubleClick k personalizaci reklam zobrazovaných uživatelům na základě předchozích návštěv na našich webových stránkách Session Pixel
Serving/TrackPoint adform.net Používá společnost Google DoubleClick k registraci a hlášení akcí uživatelů webu po zobrazení nebo kliknutí na reklamy inzerenta s cílem měřit účinnost reklamy a prezentovat cílené reklamy uživateli. Session Pixel
test_cookie adform.net Používá se k ověření, zda prohlížeč uživatele podporuje cookies. Session HTTP
uid adform.net Registruje jedinečné ID uživatele, které rozpoznává prohlížeč uživatele při návštěvě webových stránek, které používají stejnou reklamní síť. Cílem je optimalizovat zobrazování reklam na základě pohybů uživatele a nabídek různých poskytovatelů reklam pro zobrazování reklam uživatelů. Session HTTP
VISITOR_INFO1_LIVE youtube.com Snaží se odhadnout šířku pásma uživatelů na stránkách s integrovanými videi YouTube. 179 dní HTTP
YSC youtube.com Zaregistruje jedinečné ID, které uchovává statistiky o tom, jaké videozáznamy od YouTube uživatel viděl. Session HTTP

 

Neklasifikované cookies jsou cookies, které máme v procesu klasifikování společně s poskytovateli jednotlivých cookies.

Jméno Poskytovatel Účel Vypršení Typ
bstat bstat.io neklasifikované 1 rok HTTP
click_storage pojistovna.nn.cz neklasifikované Session HTTP
cookies.js pojistovna.nn.cz neklasifikované Session HTTP
genesys.tracker.globalVisitID nn.cz 3 roky HTTP
genesys.tracker.serverAlias nn.cz Session HTTP
genesys.tracker.visitID nn.cz Session HTTP
GWEROUTEID chat.nn.cz Session HTTP
last_url nn.cz 1 rok HTTP
lng pojistovna.nn.cz 29 dni Pixel
mojeZp pojistovna.nn.cz Persistent Pixel
s_cm nn.cz Session HTTP
s_cvp_chnl nn.cz 5 rokov HTTP
s_dr nn.cz Tries to estimate the users' bandwidth on pages with integrated YouTube videos. 179 dní HTTP
statBrowserIdNew pojistovna.nn.cz 2 mesiace HTTP

 

Cookies jsou malé textové soubory, které mohou být používány webovými stránkami, aby učinily uživatelský zážitek více efektivní.

Zákon uvádí, že můžeme ukládat cookies na vašem zařízení, pokud jsou nezbytně nutné pro provoz této stránky. Pro všechny ostatní typy cookies potřebujeme vaše povolení.

Tato stránka používá různé typy cookies. Některé cookies jsou umístěny službami třetích stran, které se objevují na našich stránkách.

Identifikace a kontrola klienta

Níže najdete pravidla týkající se identifikace a kontroly klienta, se kterými se můžete při jednání s námi běžně setkávat.  Uvedená pravidla vycházejí ze zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu (dále jen „Zákon“). V souladu s příslušnými ustanoveními tohoto Zákona mají pojišťovny povinnost provádět identifikaci a kontrolu účastníků obchodu.

Co si představit pod pojmem identifikace klienta?

Identifikace klienta je úkon, při kterém zjišťujeme, zaznamenáváme a ověřujeme identifikační údaje klienta z průkazu totožnosti. Identifikaci provádíme při osobním setkání s klientem (tzn. tváří v tvář).

Kdy identifikace probíhá?

Identifikace probíhá zejména:

 • v rámci procesu uzavření pojistné smlouvy,
 • před výplatou finančních prostředků při částkách nad 25 000 Kč (např. v případě, že o výplatu finančních prostředků žádá osoba, která do doby výplaty identifikována nebyla),
 • pojišťovna identifikuje osobu, která má právo na plnění ze životního pojištění, nejpozději v době vyplacení pojistného plnění,
 • v dalších situacích stanovených výše zmíněným Zákonem.

Finanční prostředky nemohou být vyplaceny, pokud nebyla identifikace řádně provedena.

Které identifikační údaje máme povinnost zjišťovat, zaznamenávat a ověřovat?

Při identifikaci fyzické osoby:

 • zjišťujeme všechna jména a příjmení, rodné číslo (u občanů ČR a osob, kterým bylo rodné číslo přiděleno orgány ČR na základě povolení k pobytu, u ostatních datum narození) a dále pohlaví, trvalý nebo jiný pobyt a státní občanství,
 • ověříme identifikační údaje podle platného průkazu totožnosti, pokud jsou v průkazu uvedeny,
 • ověříme, že podoba klienta souhlasí s vyobrazením v průkazu totožnosti,
 • ověříme číslo průkazu totožnosti, kdy byl tento průkaz vydán a kým (jakým úřadem či státem) a dále do kdy je tento průkaz platný,
 • potvrdíme na formulář (či jiný dokument), že jsme identifikaci provedli.

 

Při identifikaci fyzické osoby podnikatele:

 • provedeme identifikaci fyzické osoby, jak je uvedeno výše,
 • zjišťujeme dále obchodní firmu, odlišující dodatek nebo další označení, místo podnikání a IČ.

 

Při identifikaci právnické osoby:

 • zjistíme (z platného výpisu z obchodního rejstříku nebo jiného platného dokladu, který potvrzuje existenci právnické osoby) název obchodní firmy včetně odlišujícího dodatku nebo další označení a dále pak sídlo, IČ nebo obdobné číslo přidělované v zahraničí;
 • pokud je statutárním orgánem, jeho členem nebo ovládající osobou této právnické osoby jiná právnická osoba, zaznamenáme i její identifikační údaje;
 • provedeme identifikaci fyzické osoby, která jménem právnické osoby jedná v konkrétním obchodu (v souladu s výše uvedeným postupem identifikace fyzické osoby nebo fyzické osoby jednající na základě plné moci);
 • u fyzické osoby, která je členem jejího statutárního orgánu, zjistíme údaje ke zjištění a ověření její totožnosti.

 

Při identifikaci svěřenského fondu nebo jiného právního uspořádání bez právní osobnosti:

 • zjistíme jeho označení a identifikační údaje jeho správce, obhospodařovatele nebo osoby v obdobném postavení v rozsahu identifikace fyzické a právnické osoby.

 

V případě, že za klienta–fyzickou osobu -  jedná jiná osoba na základě plné moci:

 • provedeme identifikaci zmocněnce (podle pravidel pro identifikaci fyzické nebo právnické osoby),
 • požádáme zmocněnce o poskytnutí originálu plné moci, případně úředně ověřené kopie plné moci s úředně ověřeným podpisem zmocnitele; zmocněnec je povinen nám tuto plnou moc poskytnout.

 

V případě, že za klienta jedná zákonný zástupce nebo opatrovník:

 • provedeme identifikaci zákonného zástupce nebo opatrovníka. Zákonný zástupce je povinen doložit identifikační údaje zastoupeného, opatrovník je povinen předložit i příslušné rozhodnutí soudu.

 

Další údaje:

Zákon umožňuje získávat další údaje k identifikaci, jakými jsou zejména číslo telefonu, adresa pro doručování elektronické pošty, údaje o zaměstnání nebo zaměstnavateli.

 

Politicky exponovaná osoba:

V rámci identifikace klienta zjišťujeme a zaznamenáváme, zda není klient politicky exponovanou osobou.
U klienta – politicky exponované osoby – zjišťujeme, jaký je jeho zdroj majetku. Definici politicky exponované osoby naleznete zde.

 

Mezinárodní sankce:

V rámci identifikace klienta zjišťujeme a zaznamenáváme, zda klient není osobou, vůči níž Česká republika uplatňuje mezinárodní sankce podle zákona o provádění mezinárodních sankcí.

 

Kdo je oprávněn provádět identifikaci klienta?

Identifikaci mohou jménem NN provádět zejména:

 • poradci pro finanční plánování,
 • makléři

 

Kdo další může identifikaci provádět?

Notář, případně kontaktní místo veřejné správy (na základě pravidel stanovených v §10 uvedeného Zákona). O provedené identifikaci sepíše veřejnou listinu. Upozorňujeme, že tato služba je zpoplatněna.

 

Kdy provádíme kontrolu klienta?

Dle Zákona provádíme také kontrolu klienta zejména:

 • v případech, na které se vztahuje povinnost identifikace podle §7 odst. 2 písm. a) až c) Zákona, a to nejpozději před uskutečněním transakce,
 • v době trvání obchodního vztahu.

 

Co zahrnuje kontrola klienta?

Kontrola klienta zahrnuje zejména následující úkony:

 • získání informací o účelu a zamýšlené povaze obchodu nebo obchodního vztahu,
 • zjišťování vlastnické a řídící struktury klienta a jeho skutečného majitele, pokud je klientem právnická osoba, svěřenský fond nebo jiné právní uspořádání bez právní osobnosti, a přijetí opatření ke zjištění a ověření totožnosti skutečného majitele,
 • průběžné sledování obchodního vztahu včetně přezkoumávání obchodů prováděných v průběhu daného vztahu za účelem zjištění, zda obchody jsou v souladu s tím, co je pojišťovně známo o klientovi,
 • zjišťování a přezkoumávání zdrojů peněžních prostředků nebo jiného majetku, kterého se obchod nebo obchodní vztah týká.

 

Klienta můžeme požádat o předložení příslušných dokladů, které jsou pro provedení kontroly nezbytné.
Jsme oprávněni z předložených dokumentů pořizovat kopie a zpracovávat informace k naplnění účelu uvedeného Zákona. Klient je povinen nám poskytnout informace, které jsou pro provedení kontroly nezbytné.

Vážení klienti, děkujeme vám za dosavadní spolupráci a součinnost v naplňování požadavků tohoto Zákona.

Moje ŽP