Jak nahlásit pojistnou událost () Přidat do oblíbených

Hlášení pojistné události

Vyplňte prosím formulář dle pokynů níže a zašlete na naší adresu

Nahlaste pojistnou událost bez prodlení

V záložkách níže jsou k dispozici formuláře pro nahlášení pojistné události.

Příslušný formulář, dle typu pojistné události, můžete vyplnit přímo v počítači.
Následně jej vytiskněte, podepište a spolu se všemi vyžadovanými přílohami a identifikací zašlete:

Vyžadovanou Vaší identifikaci na druhé straně formuláře může provést Váš finanční poradce, notář, nebo obecní úřad s rozšířenou působností.

Doklady, které je třeba doložit, jsou uvedeny ve formuláři v části Oznámení pojistné události.  „Lékařská zpráva“ a formulář „Oznámení pojistné události“ musí být potvrzeny razítkem a podpisem lékaře.

Abychom vás mohli informovat o průběhu zpracování a vyřízení Vaší pojistné události nezapomeňte uvést Váš telefonický a e-mailový kontakt.

Případné dotazy Vám ochotně zodpoví Váš finanční poradce nebo Kontaktní centrum NN.

Pojistná událost - formuláře ke stažení

Oznámení pojistné události následkem nemoci

Tento formulář je určen pro následující typy pojistných událostí: * Úmrtí následkem nemoci * Invalidita následkem nemoci * Zproštění od placení pojistného z důvodu nemoci * Trvalé následky nemoci * Závažné onemocnění * Nesoběstačnost následkem nemoci

Oznámení pojistné události následkem úrazu

Tento formulář je určen pro následující typy pojistných událostí: * Úraz * Trvalé následky úrazu * Hospitalizace následkem úrazu

Oznámení pojistné události – pracovní neschopnost

Tento formulář je určen pro následující typy pojistných událostí: * Pracovní neschopnost z důvodu úrazu nebo nemoci * Pozor! Upozorňujeme na důležitost nahlášení pojistné události písemně ihned po počátku pracovní neschopnosti!

Oznámení pojistné události – hospitalizace

Tento formulář je určen pro následující typy pojistných událostí: * Hospitalizace z důvodu úrazu nebo nemoci

Příloha k oznámení pojistné události – další obmyšlený

Pro typ pojistné události * Úmrtí

Oznámení pojistné události na pojištění For you

Tento formulář je určen pro následující typy pojistných událostí: * Rakovina prsu nebo ženských pohlavních orgánů * Úmrtí

Odpovědi na nejčastější dotazy klientů k tématu „pojistná událost"

Moje ŽP