Nemoc

Oznámení pojistné události následkem nemoci

Tento formulář je určen pro následující typy pojistných událostí: * Úmrtí následkem nemoci * Invalidita následkem nemoci * Zproštění od placení pojistného z důvodu nemoci * Trvalé následky nemoci * Závažné onemocnění * Nesoběstačnost následkem nemoci

Moje ŽP