Pravidla pro výplatu

V určitých situacích vás před výplatou finančních prostředků budeme žádat o ověření totožnosti, případně provedení identifikace.

Jde konkrétně o výplatu finančních prostředků zejména v souvislosti:

  • s pojistnou událostí;
  • s mimořádným výběrem finančních prostředků (neboli částečným odkupem);
  • se zrušením pojistné smlouvy.

Kdy požadujeme ověření totožnosti a provedení identifikace?

Kdo jste? Kam požadujete vyplatit peníze? Způsob ověření totožnosti při výplatě 
částky od 25 000 Kč do 500 000 Kč
Způsob ověření totožnosti při výplatě 
částky od 500 000 Kč včetně

POJISTNÍK 

Fyzická nebo právnická osoba, která uzavřela pojistnou smlouvu. Pojistník je vlastníkem pojistky a zavázal se k placení pojistného, zároveň může se smlouvou disponovat.
 

nebo

POJIŠTĚNÝ

Plnoletá osoba, na jejíž život a zdraví se pojištění vztahuje.
 

1. Na stejný účet, ze kterého pojistník hradil pojistné. Jste vlastníkem/spoluvlastníkem tohoto účtu.

Můžete si zvolit jednu z nabízených možností:

1.    Osobně
  •    poradcem při sepsání žádosti o výplatu;
  •    zaměstnancem/asistentkou na kontaktních místech NN při sepsání žádosti o výplatu;
  •    v Klientském centru NN při sepsání žádosti o výplatu.

2.    Písemně
  •    formou úředně ověřeného podpisu na Vámi sepsané žádosti.
   - Svůj podpis můžete nechat úředně ověřit u notáře nebo na kontaktním místě veřejné správy Czech POINT.

Pokud obdržíme Vámi sepsanou žádost bez ověřeného podpisu, budeme Vás za účelem ověření kontaktovat telefonicky nebo e-mailem dle kontaktních údajů, které jsou nám známy.

Můžete si zvolit jednu z nabízených možnosti:

1.    Osobně
  •    zaměstnancem NN s platným oprávněním k tomuto úkonu při sepsání žádosti o výplatu;
  •    v Klientském centru NN při sepsání žádosti o výplatu.

2.    Písemně  
  •    formou úředně ověřeného podpisu na Vámi sepsané žádosti.
   - Svůj podpis můžete nechat úředně ověřit u notáře nebo na kontaktním místě veřejné správy Czech POINT.

 

2. Na jiný účet než ten, ze kterého pojistník hradil pojistné. Jste vlastníkem/spoluvlastníkem tohoto účtu.

3. Na finanční produkt NN, který
není Váš.

Můžete si zvolit jednu z nabízených možností:

1.    Osobně
  •    zaměstnancem/asistentkou na kontaktních místech NN při sepsání žádosti o výplatu;
  •    v Klientském centru NN při sepsání žádosti o výplatu.

2.    Písemně
  •    formou úředně ověřeného podpisu na Vámi sepsané žádosti.
   - Svůj podpis můžete nechat úředně ověřit u notáře nebo na kontaktním místě veřejné správy Czech POINT.

5. Na Vaše podílové fondy u NN.

6. Na Vaši pojistnou smlouvu nebo smlouvu o penzijním připojištění nebo doplňkovém penzijním spoření, která je vedena u NN.

7. Poštovní poukázkou na Vaši adresu trvalého pobytu.

 Ověření totožnosti nepožadujeme.
 
OSTATNÍ 
Oprávněná osoba, obmyšlený, dědic, pojištěná osoba, která v době sepsání smlouvy byla nezletilá apod.
 

1.    Na účet, jehož je klient vlastníkem nebo spoluvlastníkem.

2.    Poštovní poukázkou na adresu trvalého pobytu

Požadujeme provedení identifikace.

Požadujeme provedení identifikace a ověření totožnosti.

Můžete si zvolit jednu z nabízených možnosti:

1.    Osobně 
  •    zaměstnancem NN s platným oprávněním k tomuto úkonu při sepsání žádosti o výplatu;

•    v Klientském centru NN při sepsání žádosti o výplatu.

2.    Písemně 
  •    formou úředně ověřeného podpisu na Vámi sepsané žádosti.
   - Svůj podpis můžete nechat úředně ověřit u notáře nebo na kontaktním místě veřejné správy Czech POINT.

   
Při výplatě částky do 25 000 Kč nepožadujeme ověření totožnosti  ani provedení identifikace.
    
Máte pojistnou smlouvu For you nebo Proaktiv uzavřenou  online? Zavolejte, my Vám s pravidly poradíme.
    
V případě zájmu o další informace nás kontaktujte zde.

Moje ŽP