Pravidla pro výplatu

V určitých situacích vás před výplatou finančních prostředků budeme žádat o ověření totožnosti, případně provedení identifikace.

Jde konkrétně o výplatu finančních prostředků zejména v souvislosti:

  • s pojistnou událostí;
  • s mimořádným výběrem finančních prostředků (neboli částečným odkupem);
  • se zrušením pojistné smlouvy.

Kdy požadujeme ověření totožnosti a provedení identifikace?

Kdo jste? Kam požadujete vyplatit peníze? Způsob ověření totožnosti při výplatě 
částky od 25 000 Kč do 500 000 Kč
Způsob ověření totožnosti při výplatě 
částky od 500 000 Kč včetně

POJISTNÍK 

Fyzická nebo právnická osoba, která uzavřela s pojišťovnou pojistnou smlouvu o pojištění, může s  pojistnou smlouvou disponovat je vlastníkem pojistky a zavázala se k placení pojistného.
 

nebo

POJIŠTĚNÝ

Plnoletá osoba, na jejíž život a zdraví se pojištění vztahuje.
 

1. Na účet, ze kterého pojistník hradil pojistné.

1. Osobně poradcem na formuláři při sepsání žádosti o výplatu

nebo

 2. Zaměstnancem/asistentkou na kontaktních místech NN  na formuláři při sepsání žádosti o výplatu

nebo

 3. formou úředně ověřeného podpisu  na Vámi sepsané žádosti.

Svůj podpis můžete nechat úředně ověřit u notáře nebo na kontaktním místě veřejné správy Czech POINT

nebo

pokud obdržíme Vámi sepsanou žádost bez ověřeného podpisu, budeme Vás za účelem ověření kontaktovat telefonicky nebo e-mailem dle kontaktních údajů, které jsou nám známy.

Formou úředně ověřeného podpisu. 

Svůj podpis můžete nechat úředně ověřit u notáře nebo na kontaktním místě veřejné správy Czech POINT.

 

2. Na jiný účet než ten, ze kterého pojistník hradil pojistné;

3. na finanční produkt NN, který 
není Váš;

4. poštovní poukázkou, která je adresována jiné osobě.

 1. Formou úředně ověřeného podpisu. 

Svůj podpis můžete nechat úředně ověřit u notáře nebo na kontaktním místě veřejné správy Czech POINT

nebo

 2. Zaměstnancem/asistentkou na kontaktních místech NN  na formuláři při sepsání žádosti o výplatu.

 

5. na Vaše podílové fondy u NN;

6. na Vaši pojistnou smlouvu nebo smlouvu o penzijním připojištění nebo doplňkovém spoření, která je vedena u NN;

7. na Vaší adresu poštovní poukázkou.

 Ověření totožnosti nepožadujeme.
 
OSTATNÍ 
Oprávněná osoba, obmyšlený, dědic, pojištěná osoba, která v době sepsání smlouvy byla nezletilá apod.
 
Kamkoliv

Požadujeme provedení identifikace.

Požadujeme provedení identifikace a  ověření totožnosti.

Provede-li identifikaci notář nebo  kontaktní místo veřejné  správy Czech POINT, nebudeme již požadovat úředně ověřený podpis.

   
Při výplatě částky do 25 000 Kč nepožadujeme ověření totožnosti  ani provedení identifikace.
    
Máte pojistnou smlouvu For you nebo Proaktiv uzavřenou  online? Zavolejte, my Vám s pravidly poradíme.
    
V případě zájmu o další informace nás kontaktujte zde.

Moje ŽP