Dokumenty

 

Ostatní formuláře

Žádost pojistníka o mimořádný výběr podílových jednotek

Tento formulář slouží jako žádost o mimořádný výběr naspořených prostředků. Prostředky je možné poukázat na účet, poštovní poukázkou na adresu, či využít jako jednorázový vklad na jinou pojistnou smlouvu.

Doplnění identifikace

Žádost o výplatu pojistného plnění při dožití

Tento formulář slouží jako žádost o výplatu pojistného plnění při dožití. Prostředky je možné poukázat na účet, poštovní poukázkou na adresu, či využít jako jednorázový vklad na jinou pojistnou smlouvu. V případě vyplnění žádosti bez přítomnosti poradce a odeslání poštou na adresu uvedenou na formuláři, není nutný podpis poradce.

Oznámení o odstoupení od pojistné smlouvy do 30 dní od sjednání

Tento formulář lze použít dle platných právních předpisů a pojistných podmínek výhradně pro ukončení nově sjednaných pojistných smluv. Podmínkou je odeslání žádosti NN Životní pojišťovně nejpozději do 30 dnů od uzavření pojistné smlouvy. Odstoupením se smlouva ruší od počátku. V ostatních případech je použití tohoto formuláře vyloučeno. V případě zájmu o ukončení pojistné smlouvy v jiných případech se prosím obraťte na Klientskou linku nebo kontaktujte svého finančního poradce.

Žádost o ukončení pojistné smlouvy

Moje ŽP