Dokumenty

 

Změnové formuláře

Žádost o změnu osobních / kontaktních údajů

Tento formulář slouží ke změně osobních údajů jako je například příjmení, adresa či kontaktní údaje.

Návrh na změnu pojistné smlouvy (změny investiční)

Tento dokument je určen k následujícím změnám: změna údajů, převod podílových jednotek mezi finančními fondy, alokace běžného pojistného, mimořádné pojistné (sjednání nebo změna alokačního poměru, vklad jednorázového mimořádného pojistného), inflace (sjednání/zrušení protiinflačního programu, jednorázové odmítnutí inflačního navýšení).

Návrh na změnu pojistné smlouvy (změny základní)

Tento dokument je určen k následujícím změnám: změna údajů, změna frekvence a způsobu placení, změna obmyšlených, vinkulace (zavedení/zrušení), změna pojistníka, vrácení přeplatku na pojistném, inflace (sjednání/zrušení protiinflačního programu, jednorázové odmítnutí inflačního navýšení), změna pojistné smlouvy do daňově nezvýhodněného režimu, ostatní změny, změna údajů v rámci doplnění identifikace.

Návrh na změnu pojistné smlouvy (technické změny)

Moje ŽP