Jaká je optimální pojistná částka a na čem závisí výše pojistného?

  • doporučená optimální pojistná částka pro případ smrti činí 3 násobek ročního příjmu pojištěného
  • stanovení výše pojistného závisí na věku pojištěného, výši pojistné částky, pojistné době, zdravotním stavu pojištěného a u úrazového pojištění také na druhu zaměstnání či provozovaného sportu

Výhody ideální pojistné částky

  • maximálně kryje rizika ohrožující zdraví a životy lidí
  • ulehčí Vám optimálně řešit složité životní situace
  • v případě smrti finančně zajistí Vaše nejbližší
  • vysoko zhodnotí Vaše vložené prostředky

Spočítejte si ideální pojistnou částku

  • Vyplňte prosím váš měsíční příjem.

Moje ŽP